Praktiske oplysninger:

  Ansøger (organisation, forening, klub..)

  Foreninger m.v. bedes anføre medlemstal og kontingent.
  Arrangementer, museer ol. bedes anføre deltagerantal eller antal besøgende/brugere pr. år

  v/person (navn og stilling):

  Adresse:

  Telefon nr:

  Mobil nr:

  Mailadr:

  CVR/CPR nr:

  Er Spar Vest Fonden tidligere ansøgt om støtte af ansøger ?
  JaNej
  - hvornår og med hvilket resultat ?

  Er der til det aktuelle formål søgt om støtte hos andre ?
  JaNej
  - hvem og med hvilket resultat ?

  - vil andre blive ansøgt ? –I bekræftende fald hvilke ?

  Projekttitel:

  Projektbeskrivelse:
  (kort beskrivelse af Formål (for at …) og Mål (ved at …) og evt. metoder/værktøjer)

  Succes kriterier:
  (beskriv, hvordan det kan måles, at du/I når målet)

  Tidshorisont:
  (beskriv tidsforløbet i projektet - f.eks. fra måned x til måned y)

  Produkt:
  (beskriv, hvad der konkret kommer ud af projektet)

  140 tegn tilbage

  Ressourcer/økonomi:
  (hvilket beløb ansøger du/I om ? Til hvad og hvornår skal beløbet anvendes ?– Fonden kan evt. senere bede om budget fra dig/jer)

  Formidling:
  (beskriv kort, hvordan du/I vil dokumentere og formidle projektets resultat)

  Forankring:
  (beskriv kort igangsætning af driftsfasen og forankringen af projektets resultater – hvordan sikrer du/I, at succeskriteriet angivet oven for lever videre efterfølgende)

  Indsendt af:

  Fondens notater:

  Budget og yderligere oplysninger bedes sendt til peh@sparvestfonden.dk med henvisning til projektets titel.