VIGTIGT! Senest mandagen 8 dage inden bestyrelsesmødet, skal ansøgningen med relevante bilag være modtaget.

Det fremgår af SPAR VEST FONDENs vedtægter, at fonden kan virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, hvortil der kan foretages uddelinger efter bestyrelsens frie skøn.

Bestyrelsen lægger vægt på at gøre en positiv forskel for flest mulige mennesker i og fra Skive Sparekasses gamle forretningsområde ved at støtte udviklingen og gennemførslen aktiviteter, der bidrager til, at Skive-egnen er et godt sted at bo, leve og drive virksomhed.

SPAR VEST FONDEN støtter efter bestyrelsen skøn små og store projekter med almennyttige formål – herunder til kultur, natur, sundhed, motion, foreninger og ikke-erhvervsmæssige sponsorater. Der kan også søges til for-projekter.

Strategien for SPAR VEST FONDENs uddelinger er en udmøntning af fondens formål som beskrevet i vedtægterne. Almennyttig og velgørende betyder for fonden, at støttede projekter skal være bredt tilgængelige og nyttige for flest mulige i det lokale samfund.

Fonden støtter såvel små som store projekter.

Det falder uden for fondens opgaver at yde støtte til private virksomheder, selskaber og lignende.

Det ligger ligeledes uden for fondens formål at yde støtte til enkeltpersoner, andre fonde, partipolitiske og religiøse formål.

SPAR VEST FONDEN støtter hvert år mange gode idéer og initiativer på Skive-egnen.

Der blev i perioden 2013 til 2022 givet tilsagn om støtte til projekter med følgende beløb:
2013 KR 35.244.000
2014 KR 9.659.866
2015 KR 16.385.290
2016 KR 8.506.626
2017 KR 12.831.787
2018 KR 25.503.633
2019 KR 15.787.603
2020 KR 14.333.284
2021 KR 51.378.099
2022 KR 9.904.078
2023 KR 15.124.153

Støtten fordelte sig således:

Ansøgning om støtte fra SPAR VEST FONDEN sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, der findes i linket til højre på denne side.

Ansøgningen behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvis ansøgningen er modtaget senest 8 dage før mødet. Datoer for bestyrelsesmøder findes i linket til højre på denne side.

Alle ansøgere modtager svar. Der gives ikke begrundelser for hverken positivt svar eller afslag.

I henhold til Persondataforordningen der er trådt i kraft 25. maj 2018 gør vi opmærksom på, at Spar Vest Fonden gemmer alle ansøgninger digitalt.
Spar Vest Fonden gemmer typisk:
Ansøgers navn og CVR-nummer
Ansøgers telefonnummer, adresse, postnummer og by
Kontaktpersonens navn, mail og mobilnummer
Kontaktpersonens CPR-nummer såfremt ansøger endnu ikke er registreret med CVR-nummer.