test


Det fremgår af SPAR VEST FONDENS vedtægter, at fonden kan virke til gavn for almennyttige og velgørende formål, hvortil der kan foretages uddelinger efter bestyrelsens frie skøn.

Uddelinger foretages udelukkende i det gamle Skive Sparekasses virkeområde i Skive, Salling og Fjends.

SPAR VEST FONDEN støtter efter bestyrelsen skøn små og store projekter inden for kultur, natur, sundhed, motion og lignende, der skal være bredt tilgængelige og nyttige for flest mulige i det lokale samfund.

SPAR VEST FONDEN støtter hvert år mange gode idéer og initiativer på Skive-egnen.

Det falder uden for fondens formål at yde støtte til erhverv og til enkeltpersoner.

Ansøgning om støtte fra SPAR VEST FONDEN sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, der findes herunder.

Ansøgningen behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvis ansøgningen er modtaget senest en uge før mødet.
Datoer for bestyrelsesmøder findes ligeledes herunder.

Alle ansøgere modtager svar. Der gives ikke begrundelser for hverken positivt svar eller afslag.

Klik her for at gå til ansøgningsskemaet.

Vi støtter blandt andet ikke


Partipolitiske formål


Religiøse formål


Studie- og rejseformål


Konferencer


Lønninger


d.-studier, Doktordisputatser o.lign. Overhead


Formål, der normalt falder ind under det offentliges opgaver


Grundkapital i fonde og foreninger Forprojekter/forstudier o.l.